Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

U prilogu se nalazi Pregled ostvarenih bodova i visine naknade za odstrjel jelena po kategorijama starosti za 2017-2018 za članove LD Srndać Brod Moravice.

U prilogu objavljujemo izmijenjeni plan natjecanja u lovnom streljaštvu. Prema novom kalendaru natjecanja, 16.07.2017. pucati će se samo lovački parkur na Kukuljanovu. Sastanak je ujutro u 08:00 sati na strelištu Vojsko. Taj dan se neće pucati karabin na Drenovi, već će se pucati na Stubici prema već dogovorenom datumu (20.08.) i to dvije serije po 5 kom. streljiva u metu srnjaka.

Na internet stranici: (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5578) moguće se upoznati sa nacrtom prijedloga Zakona o lovstvu. Zainteresiranim lovcima omogućeno je da se upoznaju sa nacrtom te izraze svoje primjedbe, mišljenja i dopune. Dobra Vam kob.

Ministarstvo poljoprivrede je izdalo Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini temeljem koje se mole lovačka društva koja gospodare jelenom običnim da im dostave podatke i dokaze za lovišta u kojima je evidentirana bolest kako bi se uključili u Program monitoringa i liječenja. Slijedom navedenog ...

U prilogu je objavljen Plan natjecanja Lovačkog saveza PGŽ-e u lovnom streljaštvu za 2017. godinu. Članovi Društva zainteresirani za nastup na pojedinom natjecanju neka se 8 dana prije termina natjecanja jave u tajništvo Društva poradi pravovremene prijave.

Javnim iznošenjem Plana rada Lovačkog društva Srndać Brod Moravice za 2018. godinu, na sjednici Skupštine, upoznati ste sa idejom o tiskanju knjige, monografije Lovačkog društva „Srndać“ – 70 godina postojanja, te svečanim obilježavanjem aktivnog rada Društva. Za kvalitetnu pripremu i sadržajno ispunjenje knjižnog zapisa potreban je angažman i volja većine članova ...