Lovište

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Lovište

Državno otvoreno lovište: VIII/26 - "ZAVRŠJE"


Nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Gorskog kotara. Granicu lovišta čini rijeka Kupa u dužini od 17 km, koja je ujedno i državna granica. Nadmorska visina u lovištu kreće se od 200 m do 734 m. Karakteristika lovišta je visoravan od 550 do 650 m s nekoliko uzvisina i nižih vrhova. Znatan dio lovišta je pokriven šumskim pokrovom (jela, bukva), dio lovišta čine pašnjačke i livadne površine s pripadajućom vegetacijom. Uvjeti za život divljači su dobri s obzirom na izvore hrane i vode, a staništa osiguravaju mir. Klima je kontinentalna.

Površina lovišta: ukupna 4.073 ha, od toga lovnih 3.930 ha.

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljačiBonitet lovištaLovnoproduktivna površina (LPP)Matični fondOdstrjelTrofejni prvaci  
  hagrlagrlaCIC-ovih bodova
Jelen običniII28005010190,09  
Srna običnaII230014035133,83  
Divlja svinjaIII23002210122,20  
Smeđi medvjedI260081323,23  

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični, lisica, kune, puh veliki, a od migratornih vrsta šljuka bena (60 kljunova), šljuka kokošica (60 kljunova), prepelica pućpura (60 kljunova) te patka gluhara (80 kljunova). Brojke u zagradi označavaju prosječni godišnji odstrjel.

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

U lovištu se nalazi 80 solišta, 15 hranilišta, 5 pojilišta – lokvi, 5 kaljužišta, 1 mečilište, 5 visokih zatvorenih čeka, 10 visokih natkrivenih čeka, 5 visokih otvorenih čeka i lovačka kuća.

Lovozakupnik: Lovačko društvo „Srndać“ BrodMoravice,
51312 Brod Moravice, Maklen 13