Propisi Društva

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Propisi Društva

Objavljeni normativni akti Društva:

- Statut Lovačkog društva "Srndać"
- Poslovnik o radu Skupštine
- Odluka Skupštine o načinu lova u novoj LGO (2015 - 2025)
- Pravilnik o o lovnom redu, obavezama lovaca i korištenju divljači i njenih dijelova
- Pravilnik o stegovnom postupku
- Izmjene i dopune Odluke o smjernicama u gospodarenju krupnom divljači u novom 10 godišnjem ciklusu 
- Izmjene Pravilnika o lovnom redu, obavezama lovaca i korištenju divljači i njenih dijelova od 13.03.2017.