Pregled ostvarenih bodova i visine naknade za odstrjel jelena

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Pregled ostvarenih bodova i visine naknade za odstrjel jelena

Autor: Slaven Crnković

09.08.2022

sha1_8da70f67a58ed154d467a678a2ab620a03be16bf

U prilogu se nalazi Pregled ostvarenih bodova i visine naknade za odstrjel jelena po kategorijama starosti u 2022.-2023. godini za članove LD Srndać Brod Moravice. Otvorenje lova na jelena započinje 27. kolovoza 2022. godine, a podjela dopuštenja za lov vršit će se u prostorijama Lovačke kuće Lazica dana 19.08.2022 u vremenu od 18,00 do 20,00 sati.

Svim lovcima Dobra kob!