Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Lov u kojem se umjesto puške koriste foto aparati i kamere sve je prisutniji i predstavlja alternativu tradicionalnim lovnim aktivnostima. Glavna zadaća lovaca je uzgoj, zaštita i lov divljači, a fotografije i snimke raznih vrsta divljači doprinose osvještavanju ljudi o potrebi suživota s prirodom, očuvanju okoliša, te svjedoče o posebnostima životinjskog svijeta u svom prirodnom staništu, kao i ljepotama ...

U Narodnim Novinama broj 99/2018 od 09. studenog 2018. godine objavljen je novi Zakon lovstvu.Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" odnosno 17.11.2018.godine. Cijeli tekst zakona možete pronaći na internetskim stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_99_1913.html ili izvršiti preuzimanje sa mrežne stranice Društva ..

Poštovani lovci, U Narodnim Novinama broj 94/2018 od 24. listopada 2018. godine objavljen je Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana. Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Lovački savez Primorsko goranske županije u sklopu svojih programskih aktivnosti organizira stručno osposobljavanje za ocjenjivača trofeja. Zainteresirani članovi za osposobljavanje, više informacija mogu dobiti kod tajnika Društva ili direktno u tajništvu LS PGŽ. Rok za prijavu je u tijeku, a predavanja započinju 09. studenog 2018. godine.

Poštovani lovci, članovi LD "Srndać" Brod Moravice. U prilogu se nalazi Plan lova Lovačkog društva "Srndać" Brod Moravice, u sezoni 2018/2019. Svim lovcima želimo DOBRU KOB!...

uIa5zgLQ4BxMhmem2AJvF4ke

Obilne količine snijega i enormno niske temperature, ove godine, uz goleme probleme u životu stanovnika Gorskog kotara, stvorile su znatne poteškoće u životu divljači u lovištu kojim gospodari Lovačko društvo „Srndać“ Brod Moravice. Unatoč aktivnostima lovaca u redovnom prihranjivanju divljači tijekom cijele godine, a sve kako bi divljač postigla dovoljnu kondicijsku i ...