Lovačka poučna staza Lazica

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Lovačka poučna staza Lazica

Lovačko društvo “Srndać” Brod Moravice, u suradnji s Općinom Brod Moravice i Turističkom zajednicom općine Brod Moravice, povodom svečanosti obilježavanja proslave Dana općine, predstavilo je realizirani projekt „Lovačke poučne staze Lazica“.

Sama ideja o izradi poučne staze iznjedrila je iz Programa razvoja lovnog gospodarenja lovištem VIII/26, Završje i dokaz je zajedništva čovjeka – lovca i prirode te potvrda činjenice da su lovci osobe koje svestrano sudjeluju u očuvanju i zaštiti prirode i prirodnih krajobraza.

DSC_6118

Svrha Lovačke poučne staze prije svega je edukativne naravi, a to je u prvom redu upoznavanje posjetilaca s djelatnošću lovstva u Republici Hrvatskoj i mijenjanju nekih uvriježenih (loših) pogleda na lov i lovstvo. Osim lovstva poučna staza upoznaje posjetioca i s drugim sastavnicama prirode, a služit će učenicima škole, turistima, lovcima i općenito svima koji žele upoznati prirodu ovog dijela Gorskog Kotara i djelatnost LD «Srndać» Brod Moravice. Cilj poučne staze je da se na prihvatljiv, svima razumljiv i jednostavan način prikažu razni dijelovi ekosistema i njihov značaj i utjecaj na ukupan odnos čovjeka i prirode. Veoma veliku važnost poučnoj stazi daje i prikaz rada lovaca na očuvanju prirode i svih njenih čimbenika, potičući prolaznika na bolje razumijevanje lovstva kao ljudske djelatnosti u kojoj se više nego drugdje isprepliće zavisan odnos čovjeka i prirode.

DSC_6102

Opis područja pružanja staze

Područje pružanja poučne staze nalazi se u centralnom dijelu lovišta «Završje», sjeverozapadno od naselja Gornji Kuti. Početna i završna točka nalaze se kod lovačke kuće «Lazica». Izradom poučne staze obogaćuje se turistička ponuda Općine Brod Moravice, a u užem smislu naslanja se na lokalne atrakcije (Lovačka kuća „Lazica" i događaji oko nje, Čitaonica sela Kuti, vidikovac Parag, biciklistička staza). Staza se prostire na području šumarske gospodarske jedinice „Završje", odsjek 32a, u šumskom predjelu Vršak, a teren je blago valovit, vrtačast. Dužina staze je 1,2 km, a visinska razlika najniže i najviše točke je cca. 40 m i cijelom trasom markirana je zeleno-žutim oznakama. Na dva mjesta su postavljene drvene klupe - odmorišta, a otprilike na sredini staze nalazi se Planinarsko sklonište Lazica.

DSC_6111

Tematske cjeline na poučnoj stazi

Ukupno je postavljeno 35 poučnih tabli, 20 tabli formata A2 i 15 tabli formata A4 koje se mogu podijeliti u nekoliko tematskih cjelina. To su:

• lovstvo
• životinjske vrste
• biljne vrste
• gljive
• ostalo

Cjeline se isprepliću tijekom cijele trase staze, već kako koji opisani objekt pridolazi.

Značajno je za napomenuti da je „Lovačka poučna staza Lazica“ izrađena kao treća po redu u Republici Hrvatskoj i jedinstveni primjerak na području Primorsko goranske županije.