O nama

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

O nama

Tradicija lova i lovljenja, koju nastavlja i njeguje Lovačko društvo „Srndać“ Brod Moravice, seže do pradavnih vremena, do još neistraženih trenutaka naseljavanja naših krajeva plemenima Japoda, Gota, Slavena i ostalih nomadskih plemena koja su u raznim fazama (etapama) širenja rimske imperije bivaju potisnuta s ovog prostora. Tadašnji krajolik – guste šume, brze rijeke, nude hranu, život, prvo vrijeme plemenima (čovjeku) sakupljaču koji postaju lovci s oružjem, lukom i strijelom.

Iako u istočnom djelu Gorskog kotara području koje svojom aktivnošću pokriva naše Lovačko društvo, nema dovoljno istraživanja ni sačuvane dokumentacije. Ipak se ponegdje naiđe na trag koji progovara o davnim vremenima u našoj povijesti. Upućujemo na nalaz ostatka bakrenog noža starog oko 3000 godina prije nove ere koji je morao biti korišten u lovu (Brod Moravice – Moravička sela 2013 godine).

Srednji vijek je obilježen pojačanim iskorištavanjem goranskih resursa – sječa šuma, prerada drva, proizvodnja željeza, proizvodnja stakla, obrada zemlje

15. stoljeće je ispunjeno gospodarskim političkim i društvenim jačanjem i širenjem srođenih plemićkih porodica Frankopana Krčkih i kontinentalaca Zrinskih. Za trajanja njihove vlasti izdržane su brojne najezde Turaka, a uz to je i Kraljevina Austrijska i ratovala i uređivala unutarnji ustroj države. Feudalni poredak tog razdoblja omogućio je da se lov društveno valorizira kao društvena potreba kojom je pravo lova krupne divljači (jelen, srna) povlastica gospodara – plemića, a kmetovi su mogli loviti samo sitnu divljač (zec, lisica, jazavac, kuna, puh.) Povlasticu je ukinuo Kralj Franjo Josip II 1786. godine Patentom o lovu kojim dotiče i goranski prostor. Ukidaju se povlaštena lovišta i uvodi institut lovne dozvole. Koncesionarski odnosi i lovna dozvola suzbijaju ilegalni nedozvoljeni lov pa 1854. godine je evidentiran krivolov, odstrjel jelena kod Malih Draga.

Potreba legalnog organiziranog lova je sve prisutnija, raste. Iz godine u godinu su koncesionari sve brojniji. Sačuvana je fotografija lovaca grupe koncesionara iz 1931. godine iz Malih Draga predvođenih doktorom Josipom Štajduhar, okulistom iz Zagreba

lovci 1 300 (1)

lovci-2 (1)

Značajnije organizirano okupljanje lovaca prisutno je u poratnim godinama u Malim Dragama, Završju i Kocijanima između 1900. i 1914. godine. Pojedini lovci zakupljuju djelove današnjeg lovišta da bi 01. veljače 1946. godine Odlukom Narodnog oslobodilačkog odbora Općine Brod Moravice osnovali Lovačko društvo „Srnjak“ Brod Moravice. U društvu je okupljeno 19 lovaca iz Malih Draga i Brod Moravica. Interes za okupljanje lovaca, za društveni i kolektivni lov je rastao pa je 01. studenog 1948. godine osnovano Lovačko društvo „Srnjak“ Brod Moravice. Interes je rastao okupivši 34 člana – lovca iz Brod Moravica, Malih i Velikih Draga, Završja, Podstena – svih naselja Općine Brod Moravice.

Na održanoj Skupšttini izabran je Rafael Šneperger iz Maklena - Brod Moravice za predsjednika Društva. Za tajnika je izabran Juraj Kruljac dok je za blagajnika izabran Julijan Grgurić iz Kocijana.

Za dobivanje zakupa prava lova lovačko društvo je obavezno plaćati korištenje zemljanih površina općine za gospodarenje s divljači, a prikupljena sredstva su ostavljena lovcima za unapređivanje i izgradnju lovnogospodarskih objekata u općinskom lovištu.

Nešto kasnije je prihvaćena ideja okrupnjavanja lovišta i lovačkih društava pa je lovište „Srndaća“ Brod Moravice i lovište Divokoze Brod na Kupi objedinjeno kao jedno lovište od 10500 ha koje se prostire uz rijeku Kupu od vidikovca Orlove stijene do sela Turki na zapadu pri čemu su poštivanje granice katastarskih općina. Lovačka društava su promijenila svoju organizaciju i djeluju kao jedno društvo pod imenom „Divokoza“ Brod Moravice – Brod na Kupi.

Lovačko društvo je takav ustroj zadržalo 90- tih godina kada je uslijedilo oblikovanje novih i starih lovišta u kojima je našem Društvu nametnuta neprirodna granica i staništa divljači u njemu. Naše lovište nije kvalitetno pripremljeno za predstojeći zakup pa se dogodilo da je 10 godišnju koncesiju dobila tvrtka „Bev“ iz Pule te je Lovačko društvo „Srndać“ iz Brod Moravica ponovo osnovano 03. ožujka 1995. godine, jedino u Primorsko goranskoj županiji, ostalo bez lovišta.

Na sjednici Izvršnog odbora Lovačkog društva održanoj dana 27.03.1995. godine izabrano je dugovječno ime „Srnjak“ Brod Moravice, za predsjednika je izabran Dragutin Crnković, za tajnika Branimir Svetličić i za blagajnika Zlata Crnković

Izborna skupština Društva održana 30.04.1995. godine izabrala je na puni mandat, za predsjednika Antona Crnkovića, za tajnika Zlatka Brajdića i za lovnika Dragutina Crnković.

Autor teksta: Vjekoslav Crnković