Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Poštovani, U prilogu se nalazi poziv za Skupštinu Društva sa planiranim dnevnim redom. Skupština Društva održati će se dana 02.04.2022. u Lovačkoj kući Lazica s početkom u 10,00 sati. PREDSJEDNIK: Slaven Crnković

sha1_544a65ba51a4630c5aaf92b540becfa9708049b2

U prilogu je objavljen Plan lovnokinoloških aktivnosti Lovačkog saveza PGŽ-e u za 2021. godinu. Članovi Društva zainteresirani za nastup na pojedinom natjecanju neka se 8 dana prije termina natjecanja jave u tajništvo Društva poradi pravovremene prijave organizatoru natjecanja.

Poštovani, U prilogu se nalazi poziv za Skupštinu Društva sa planiranim dnevnim redom. Skupština Društva održati će se dana 11.09.2021. kod Lovačke kuće Lazica s početkom u 10,00 sati. Svi članovi Skupštine dužni su se pridržavati aktualnih epidemioloških mjera vezanih uz sprječavanje širenja bolesti Korona virusa (Covid 19). PREDSJEDNIK:Slaven Crnković

U prilogu se nalazi poziv za Skupštinu Društva sa planiranim dnevnim redom. Skupština Društva održati će se dana 25.10.2020. u prostoru Doma kulture Brod Moravice s početkom u 11,00 sati. Svi članovi Skupštine dužni su sjednici pristupiti uz obvezu pravilnog korištenja zaštitnih maski za lice ili medicinskih maski te pridržavanje istaknutih epidemioloških mjera vezanih uz sprječavanje širenja ...

U prilogu objave nalazi se dopis LS Primorsko goranske županije kojim se želi informirati članstvo o mogućem obrazovanju lovnika sukladno odredbama Zakona u lovstvu. Mole se zainteresirani članovi Društva da interes za obrazovanjem osobno iskažu predsjedniku ili tajniku LD-a najkasnije do 01.02.2020. kako bi se o broju zainteresiranih lovaca moglo izvijestiti tajništvo LS PGŽ. Dobra Vam kob!

Lovački savez PGŽ-e kroz Stručni savjet za obrazovanje i kulturu, organizira obrazovanje kadrova u lovstvu u kategoriji lovac, lovočuvar i ocjenjivač lovačkih trofeja. Upisi zainteresiranih lovaca za sva navedena osposobljavanja su u tijeku, a predavanja za upisane kadrove započeti će 20. rujna 2019. godine s početkom u 17:00 sati.