Program fascioloidoza

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Program fascioloidoza

Autor: Slaven Crnković

16.06.2017

Poštovani lovci, 

Ministarstvo poljoprivrede je izdalo Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini temeljem koje se mole lovačka društva koja gospodare jelenom običnim da im dostave podatke i dokaze za lovišta u kojima je evidentirana bolest kako bi se uključili u Program monitoringa i liječenja. Slijedom navedenog, ukoliko se u lovu ili pri obilasku lovišta primijeti divljač iz čijeg bi se ponašanja moglo zaključiti da je zaražena spomenutom parazitskom bolešću, mole se lovci da odmah, bez odgode, bolest evidentiraju (vrijeme, mjesto opažanja i sl.), po mogućnosti dokumentiraju fotografijom te o primijećenoj zaraženoj divljači obavijeste vođu grupe ili lovnika Društva kako bi se nadalje postupilo po uputama Ministarstva.
U prilogu se nalazi Program kontrole fascioloidoze u populaciji jelena običnog i srne obične na područjima visokog rizika u 2017. godini