Zakon o lovstvu

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Zakon o lovstvu

Autor: Slaven Crnković

12.11.2018

Poštovani lovci, 
U Narodnim Novinama broj 99/2018 od 09. studenog 2018. godine objavljen je novi Zakon lovstvu.Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" odnosno 17.11.2018.godine. Cijeli tekst zakona možete pronaći na internetskim stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_99_1913.html
ili izvršiti preuzimanje sa mrežne stranice Društva. (datoteka za preuzimanje u privitku)