Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Lovački savez Primorsko goranske županije, u okviru svojih godišnjih aktivnosti, planira organizirati natjecanja u lovnom streljaštvu na području Lovačkog saveza. Lovci koji su zainteresirani da u natjecateljskom duhu iskažu svoje streljačke sposobnosti, mogu se prijaviti putem našeg lovačkog društva ili direktno putem LD PGŽ. U prilogu se nalazi kalendar natjecanja za 2019. godinu kao ...

sha1_69613dc06f939aa4b109638b2d43b5c2bba7ca48

Čagalj se u posljednjim desetljećima s Balkana uspješno širi u srednju i istočnu Europu, a danas je prisutnost vrste poznata u više od 30 europskih zemalja. Osim širenja, karakterizira ga i vrlo brzo povećanje brojnosti u svim zemljama te područjima koja je ova vrsta kolonizirala. Brojnost i rasprostranjenost čaglja u Europi naročito se intenzivira od 1990-ih. Ovakav trend je zabilježen i u Sloveniji, što ...

Lov u kojem se umjesto puške koriste foto aparati i kamere sve je prisutniji i predstavlja alternativu tradicionalnim lovnim aktivnostima. Glavna zadaća lovaca je uzgoj, zaštita i lov divljači, a fotografije i snimke raznih vrsta divljači doprinose osvještavanju ljudi o potrebi suživota s prirodom, očuvanju okoliša, te svjedoče o posebnostima životinjskog svijeta u svom prirodnom staništu, kao i ljepotama ...

U Narodnim Novinama broj 99/2018 od 09. studenog 2018. godine objavljen je novi Zakon lovstvu.Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" odnosno 17.11.2018.godine. Cijeli tekst zakona možete pronaći na internetskim stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_99_1913.html ili izvršiti preuzimanje sa mrežne stranice Društva ..

Poštovani lovci, U Narodnim Novinama broj 94/2018 od 24. listopada 2018. godine objavljen je Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana. Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Lovački savez Primorsko goranske županije u sklopu svojih programskih aktivnosti organizira stručno osposobljavanje za ocjenjivača trofeja. Zainteresirani članovi za osposobljavanje, više informacija mogu dobiti kod tajnika Društva ili direktno u tajništvu LS PGŽ. Rok za prijavu je u tijeku, a predavanja započinju 09. studenog 2018. godine.