Pregled ostvarenih bodova i visine naknade za odstrjel jelena po kategorijama starosti

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Pregled ostvarenih bodova i visine naknade za odstrjel jelena po kategorijama starosti

Autor: Slaven Crnković

08.08.2015

Temeljem donesenog Pravilnika o lovnom redu, obavezama lovaca i korištenju divljači i njenih dijelova te Odluke o smjernicama u gospodarenju krupnom divljači u novom 10 godišnjem ciklusu donesenom na Skupštini Društva održanoj dana 11. travnja 2015. godine, u prilogu se nalazi Pregled ostvarenih bodova i visine naknade lovca pojedinca za odstrjel jelena po kategorijama starosti.

 

Uplatu odstrjelnine za željenu kategoriju divljači u određenom iznosu za lovca pojedinca izvršiti uplatom na žiro račun društva broj HR6824020061100124595 u pozivu na broj upisati model 67 i u nastavku OIB uplatitelja.

Dobra Vam kob!