Izlet lovaca povodom obilježavanja Sv. Huberta

Lovačko društvo Srndać

Lovačko društvo Primorsko-goranske županije

Izlet lovaca povodom obilježavanja Sv. Huberta

Autor: Slaven Crnković

19.10.2017

Lovačko društvo "Srndać" Brod Moravice, povodom obilježavanja proslave Svetog Huberta - zaštitnika lovaca i Plana rada Društva, za svoje članove sa suprugama,  dana 11.11.2017. godine, planira organizirati izlet u turističke destinacije Krapinsko zagorske županije (Krapina, Trakošćan i sl).
Lovci zainteresirani za planirani izlet neka najkasnije do 27.10.2017. godine (petak) svoj interes za izlet iskažu vođama grupa kako bi se moglo pristupiti daljnjoj organizaciji izleta.

Dobra Vam kob!

LD Srndać Brod Moravice